Testimonials

Klanten over Het Zwarte Schaap

Michiel heeft een feedbacktraining gegeven aan de vrijwilligers van de Kindertelefoon. Het doel van de training was dat vrijwilligers zich comfortabeler gaan voelen bij het geven en ontvangen van feedback. Michiel is kundig, dienstbaar en toegankelijk dat bleek bij de voorbespreking en ook op de trainingsavond zelf. De vrijwilligers zijn met verschillende werkvormen, op een ontspannen manier met feedback vragen en geven bezig geweest. Feedback vragen was mooie insteek voor deze training, het werkt drempelverlagend voor de vrijwilligers om feedback te geven en ontvangen.
Annemiek Hoitink, Kindertelefoon
“Michiel heeft bij het UAF een geweldige training Coaching en Feedback voor mentoren verzorgd. Door het gebruik van handige modellen en praktische oefeningen hebben onze mentoren tools gekregen die ze direct kunnen gebruiken tijdens het mentorschap.
Robin Smeets, Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF
“He thinks strategically and is always trying to understand the end goal and what is leading towards it. I would perceive Michiel as a senior person in his role with wide skill set and ability to clearly explain what he has in his mind.
Strength-scope feedback
“Michiel can analyse situations and explain what happens in plain words. He does not shy away from challenging situations and does so with strong arguments. Michiel can recognise problems, identify a root cause and often times come with a (creative) solution. He is good at bringing across theoretical material in a practical manner, obtaining engagement and participation
Strength-scope feedback