NOBTRA

De NOBTRA geeft u duidelijkheid over de kwaliteiten van de trainer die u nodig heeft. Trainen is een vak apart, dat wordt beoefend door professionals die voldoen aan een aantal beroepsmatige eisen. De bij de NOBTRA aangesloten trainers laten zien dat zij aan deze eisen voldoen.